گروه صنعتی ایران چوب

گروه صنعتی ایران چوب

پارتیشن اداری

 پارتیشن اداری:سیستم جداکننده های کاذب که امروزه بانام پارتیشن

شناخته می شوند،نوعی تجهییزات جهت تقسیم بندی فضاهای داخلی

بوده که باهدف منظم ترکردن محیط وباپیش بینی قابلیت جابجایی


طراحی وساخته می شوند.

استفاده ازپارتیشن درکشورسابقه طولانی نداردومصرف آن اغلب درپروژه

های اداری وتجاری که نیاز به طراحی محیط برمبنای احتیاجات جاری


می باشد وامکان تغییرات نیز وجودداردرواج پیداکرده.

پارتیشن اداری برمبنای معیارهای ساخت به چهار دسته اصلی تقسیم

بندی می شوند:

1-پارتیشن اداری تمام MDF.

2-پارتیشن اداری MDF ,آلومینیوم.

3-پارتیشن اداریMDFوشیشه.

4-پارتیشن اداری آلومینیوم وشیشه.

 

 

 

  
نویسنده : م آقابیک ; ساعت ۱۱:۳۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٩/۱۳
تگ ها :